KOWAX Valašská rallye

Celková mapa

Shakedown

Shakedown - Divácká místa

Straník

RZ 1 / 4 STRANÍK – KDZ (13,73 km)

Čas startu 1. jezdce:
RZ 1     9:41 hodin
RZ 4     13:22 hodin
Uzavírka RZ: 8:15 – 16:00 hodin

Rychlostní test vychází z posledních ročníků Valašky, letošní podoba nabídne necelých 14 kilometrů. Po úvodní pasáži v lesním úseku se posádky dostanou k vracečce Čertův Mlýn (DM A). Soutěžní vozidla odtud pokračují rychlejším úsekem do Kojetína s retardérem před vjezdem do obce a následnou technickou pasáží za obcí (DM B). Dále čeká posádky obtížný sjezd po úzké komunikaci do Straníku. Po absolvování pravého odbočení a průjezdu autobusovou točnou soutěžní vozy opět naberou rychlost na nové asfaltové komunikaci ve směru do Hostašovic. Po odbočení vpravo se posádky napojí na cestu směrem do Jasenice, ale na ní setrvají jen krátce. Čeká je odbočení vlevo na zemědělskou komunikaci podél obce. Po jejím zdolání se soutěžící po pravém odbočení nasměrují zpět do centra Jasenice a po jejím průjezdu je čeká zajímavý výjezd ve směru na Pernou, kde je cíl RZ.

Straník - Divácká místa

DM A Čertův mlýn

GPS: 49.5699136N | 17.9990697E

Po lesní pasáži od startu se soutěžící dostanou k Čertovu mlýnu. Zde se nabízí v prostoru nad parkovištěm vlevo od trati přehledný divácký prostor. RZ následně pokračuje výjezdem k těžké vracečce „přes hranu“ při nájezdu na hlavní silnici Nový Jičín – Kojetín. Divákům bude umožněno stání nad úrovní vozovky, v okolí vodárny. Příjezd od Nového Jičína, parkujte prosím po jedné straně vozovky a to ve směru k Novému Jičínu!

DM B Kojetín

GPS: 49.5561142N | 17.9824183E

Atraktivní průjezd technickou pasáží na výjezdu z Kojetína následovaný přehledným rychlejším úsekem přecházejícím do sjezdu ve směru do obce Straníku. Parkování je vyhrazeno na komunikaci ve směru od Starého Jičína. POZOR! Přístup k diváckému místu B od parkoviště pouze po vyznačeném cestě přes louku, nikoli přes obytnou část. Respektujte prosím požadavek místních obyvatel.

Lešná

RZ 2 / 5 LEŠNÁ – VALSTEEL (6,47 km)

Čas startu 1. jezdce:
RZ 2     10:07 hodin
RZ 5     13:48 hodin
Uzavírka RZ: 8:15 – 16:00 hodin

Druhá část dlouhé podoby loňské varianty RZ Lešná odstartuje za obcí Perná. Soutěžní posádky se dostanou rychlou pasáží, s nutností zpomalení před vjezdem, do obce Vysoká. Po vracečce v obci následuje těžký sjezd na okraj Lešné u ValMezu (DM C). Tyto pasáže už většina posádek zná, včetně nájezdu na panely před Mštěnovicemi. To však tentokrát nebude konec, posádky minou loňský letmý cíl a budou pokračovat po silnici ve směru na Příluky (Lešnou), s tím, že následně odbočí vpravo na most (DM D) přes čtyřproudou silnici spojující Valašské Meziříčí s Hranicemi.

Lešná - Divácká místa

DM C Lešná

GPS: 49.5123800N | 17.9386019E

Trať RZ se blíží na okraj Lešné rychlých uskákaným sjezdem, který je zakončen levým odbočením v křižovatce ve tvaru písmene T. Sledování soutěžních vozů je omezeno vymezením únikových zón po předchozí rychlé pasáži. Převážně je možné stát ve směru RZ vpravo nad úrovní silnice. Ve výjezdu bude umožněno stání i na levé straně trati.

Parkování pro diváky (GPS: 49.5104853N | 17.9323792E) je zajištěno na souběžné komunikaci lemující čtyřproudou hlavní cestu ze strany od Lešné do Valašského Meziříčí – Byniny. 

DM D Viadukt

GPS: 49.5055250N | 17.9518197E

Nové divácké místo – atraktivní přejezd přemostění rychlostní komunikace těsně před cílem rychlostní zkoušky. Velmi dobrý přístup a sledování soutěžních vozidel z bezprostřední blízkosti. Parkoviště je shodné s DM C. Poznámka: Divákům NEBUDE umožněn přístup od cíle rychlostního testu! Jediný možný vstup je tedy možný od obce Příluky (viz detail DM D)!

Velká Lhota

RZ 3 / 6 VELKÁ LHOTA – DALTEK (15,15 km)

Čas startu 1. jezdce:
RZ 5     10:49 hodin
RZ 6     14:30 hodin
Uzavírka RZ: 09:00 – 16:45 hodin

Úsek kolem přehradní nádrže Bystřička patří k nedílné součásti Valašky. Jedná se o nejdelší rychlostní zkoušku letošní KOWAX Valašské rally ValMez. Značná část testu využívá úseky, známé z předchozích ročníků. Start RZ je nově poprvé situován na parkoviště pod přehradní nádrží (DM E). Další proměnou tohoto měřeného testu je umístění cíle zkoušky v oblasti místní části Rožnova pod Radhoštěm, v Kramolišově. Zkoušku lze charakterizovat častými změna profilů, rychlejšími pasážemi (v okolí DM F) i úseky s náročnými zatáčkami (DM G). Tato rychlostní zkouška je sportovně velmi atraktivní a dokonale prověří schopnosti soutěžních posádek i připravenost závodních aut. Hlavní parkoviště této rychlostní zkoušky je situováno na plochu za bývalým hotelem Klenov v blízkosti přehradní nádrže Bystřička (GPS: 49.4204708N | 18.0216914E). Odtud se lehce dostanete do diváckých míst E a F.

Velká Lhota - Divácká místa

DM E Arena

GPS: 49.4213397N | 18.0178881E

Toto divácké místo umožní při letošním ročníku Valašské rally sledovat nejenom start soutěžních posádek do RZ, ale taky atraktivní a technicky náročný úvodní úsek testu s vymezenými průjezdy, vracečkami a následným výjezdem nad přehradní nádrž. Přístup k diváckému místu je umožněn pouze pěšky (viz detail DM E, s variantami od Kempu Ranč Bystřička z obce Bystřička, případně Hotel Klenov ve směru od Vsetína). Poznámka: Respektujte prosím dopravního značení. Přípustné parkování v okolí hotelu Klenov bude kontrolováno nejenom pořadatelem, ale rovněž Policií ČR! Souběžně bude kontrolován zákaz pohybu chodců v úseku hlavní silnice mezi správní budovou přehrady Bystřička a prostorem startu RZ (serpentýny pod hrází).

DM F U Bušů

GPS: 49.4184536N | 18.0459172E

Divácky vyhledávané místo pro sledování průjezdu soutěžních vozidel známé pod označením U Bušů. Umožňuje pozorovat technicky náročný průjezd při výjezdu z jednosměrky, vedoucí nad vodní nádrží Bystřička. Parkování je umožněno na hlavní komunikaci před obcí Malá Bystřice ve směru od Vsetína (GPS: 49.4088350N | 18.0485133E) a ve směru k přehradní hrázi (GPS: 49.4184678N | 18.0419044E). Poznámka: Odstavení vozidel mimo vyhrazené plochy bude v zájmu zachování průjezdnosti komunikace monitorováno a pokutováno Policií ČR! Parkujte vždy vpravo ve směru od diváckého místa.

DM G Spina

GPS: 49.4280425N | 18.1006342E

Technický průjezd soutěžních posádek přes autobusovou točnu. Této pasáži předchází přehledný úsek s těžkou pravou zatáčkou a následným horizontem. Parkoviště pro diváky je umístěno ve směru od obce Vidče (GPS: 49.4356897N | 18.0932528E). Přístup diváků k DM G je dále možný pouze pěšky po vyznačené trase.

CZ